تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

درخواست متخصص

در راستای

۱. کاهش هزینه برای کارفرماها و همچنین کسب و کارهای کوچک
۲. انجام کار به صورت حرفه ای با تضمین کیفیت
۳. کاهش دغدغه کارفرما برای جذب نیروی انسانی متخصص

کارمان خدماتی را برای بهبود کسب و کار شما ارائه میدهد:

حداقل 2 ساعت و حداکثر 8 ساعت در روز به صورت دورکاری
ارسال گزارش به صورت هفتگی
انعطاف در ساعات کاری
دسترسی به مسئول فنی پروژه

درخواست متخصص

درخواست متخصص

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
پیش ثبت نام