تماس با ما

برخی از کار بردهای آزمون MBTI

 • آگاهی هر چه بیشتر به ترجیحات و علایق فردی
 • افزایش هوش هیجانی
 • شناخت نقاط قوت و توسعه هر چه بیشتر آن ها
 • شناخت نقاط ضعف و تلاش برای رفع آن ها
 • کمک به انتخاب شغل مناسب
 • تدوین و برنامه ریزی برای توسعه شخصی
 • بهبود مهارت های ارتباطی و درک بیشتر تفاوت های فردی

آزمون MBTI با وجود گذشت زمان همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است و به منظور های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون نه تنها برای استفاده فردی و به منظور آگاهی بیشتر درمورد شخصیت به کار برده می شود بلکه صاحبان کسب و کار می توانند از این تست یرای شناخت بیشتر کارکنان خود نیز بهره ببرند چراکه به کمک این آزمون می توان حوزه مناسب هر یک از آنها را شناخت و در جایگاه مناسب قرار دارد که این موضوع به کار مفید و نهایتا نتیجه بهتر برای سازمان منتهی می شود.

آزمون MBTI
شروع آزمون

شما می توانید با ورود به آزمون از تیپ شخصیت خود آگاه شوید، این تست شامل توصیف کامل همراه با مشاغل پیشنهادی می باشد و هر یک از تیپ های شخصیتی را در شرایط های مختلف بررسی می کند.

تست MBTI

آزمون MBTI از جمله آزمون های بسیار کاربردی در زمینه شخصیت شناسی می باشد. این آزمون بر اساس تئوری شخصیت شناسی یونگ توسط یک مادر و دختر با نام های کاترین بریگز و ایزابل بریگز  مایرز در سال 1943 منتشر شد. کارل یونگ در سال 1921 کتاب تیپ های روان شناختی خود را منتشر کرد که بر شکل گیری این آزمون توسط این افراد موثر بوده است. کاترین بریگز و ایزابل بریگز  مایرز توانستند پس از حدود دو دهه تحقیق در این زمینه  به طراحی ابزار تیپ شناسی MBTI دست یابند.

کاترین بریگز علاقه بسیاری به طبقه بندی افراد بر اساس شخصیتشان را داشت و از آنجایی که زندگی نامه بسیاری را مطالعه کرده بود، چند تیپ شخصیتی را در ذهن خود تشکیل داد که شامل تیپ متفکر، تیپ خود انگیز، تیپ عملگرا و تیپ معاشرتی بود. همانطور که اشاره شد بعدها با خواندن تئوری کارل یونگ که آن را بسیار نزدیک به نظر خود می دانست همراه با دخترش ایزابل بریگز به تحقیقات بیشتر در این زمینه پرداخت. هنگامی که آنها شاخص تیپ شخصیتی را ایجاد کردند در طول جنگ جهانی دوم بود. آنها معتقد بودند با استفاده از این شاخص ها می توان به شناسایی مشاغل مناسب با ترجیحات شخصیتی زنان در هنگام جنگ پرداخت.

آزمون MBTI چه چیز هایی را می سنجد؟

این آزمون شامل 4 مقیاس دو قطبی می باشد که به شرح زیر می باشند

برونگرایی (E) – درونگرایی (I)

گرایش و انرژی فرد معطوف بر درون (خود) یا بیرون (دیگران) است.

برخی از ویژگی های افراد برون گرا (E)

 • از بودن با دیگران لذت می برند
 • می خواهند کانون توجه باشند
 • معمولا با صدای بلند فکر می کنند
 • معمولا پیش از آن که گوش کنند صحبت می کنند
 • علاقه مند به بر قراری ارتباط هستند

برخی از ویژگی های افراد درون گرا  (I)

 • از اینکه تنها باشند انرژی می گیرند
 • علاقه ای به اینکه کانون توجه باشند ندارند
 • بیشتر شنونده هستند
 • کمتر اطلاعات شخصی خود را بروز می دهند

حسی (S) – شهودی (N)

به نحوه کسب و بیان اطلاعات افراد اشاره می کند. کلی نگر یا جزئی نگر (فرایند های ادراک)

برخی از ویژگی های افراد شهودی  (N)

 • به الهام و استنباط توجه دارند
 • برای نوآوری و تخیل ارزش بسیاری قائل اند
 • از استعاره و قیاس به کرات بهره می برند
 • علاقه به کسب مهارت های جدید دارند اما ممکن است پس از تسلط بر آن دیگر از آن لذت نبرند
 • به طور دقیق به اطلاعات توجه نمی کنند
 • به آینده توجه دارند

برخی از ویژگی های افراد حسی(S)

 • به واقع گرایی و عقل سلیم بها می دهند
 • ایده های جدید را تنها در صورت اجرایی بودن آن می پذیرند و از آن استقبال می کنند
 • ترجیح می دهند از مهارت های موجود استفاده کنند
 • اطلاعات را به صورت قدم به قدم ارائه می دهند
 • به زمان حاضر توجه دارند

منطقی (T) – احساسی (F)

نحوه تصمیم گیری فرد، تصمیم گیری بر پایه منطق یا احساس (فرآیند های قضاوت)

برخی از ویژگی های افراد احساسی (F)

 • تاثیر تصمیم گیری خود را بر دیگران در نظر می گیرند
 • علاقه مند به راضی کردن دیگران هستند
 • به ادب بیش از حقیقت بها می دهند
 • معتقدند هر احساس معتبر است
 • ممکن است بیش از اندازه عاطفی و احساسی ارزیابی شوند
 • تحت تاثیر میل به مورد قدردانی قرار گرفتن، انگیزه پیدا می کنند

برخی از ویژگی های افراد متفکر (T)

 • در زمینه تصمیم گیری، تحلیل های آن ها غیر شخصی است
 • به طور طبیعی به عیب و ایراد ها توجه می کنند و انتقاد می کنند
 • برای منطق، عدالت و انصاف ارزش بسیاری قائل اند، اما برای همه یک استاندارد را رعایت می کنند
 • ممکن است بی احساس و بی توجه تلقی شوند
 • به حقیقت بیش از ادب اهمیت می دهند
 • برای آنها احساسات زمانی معتبر است که منطقی باشد
 • تحت تاثیر میل به موفقیت، انگیزه پیدا می کنند

قضاوتی (J) – ادراکی (P)

چگونگی برخورد فرد با مسائل، نحوه ساماندهی مکان و زمان (گرایش ها یا جهت گیری ها نسبت به جهان خارج)

برخی از ویژگی های افراد ملاحظه کننده(P)

 • برای این افراد اول لذت بعد کار
 • با توجه به دریافت اطلاعات جدید، هدف هایشان را تغییر می دهند
 • خود را با موقعیت های جدید تطبیق می دهند
 • فرایند گرا هستند و به چگونگی انجام کار ها اهمیت می دهند
 • زمان را منبعی تجدید شدنی می دانند

برخی از ویژگی های افراد داوری کننده (J)

 • پس از گرفتن تصمیم احساس خوشحالی می کنند
 • اول کار بعد بازی
 • هدف گذاری می کنند
 • محصول گرا هستند و به اتمام کار اهمیت می دهند
 • زمان را منبعی تمام شدنی می دانند

با توجه به این 4 گروه 16 نوع تیپ شخصیتی شکل گرفت که هر یک دارای ترجیحات، نقاط قوت و ضعف و ویژگی های منحصر به فرد خود هستند. این 16 تیپ به شکل زیر کد گذاری شده اند.

در تست MBTI ای سنج سعی بر آن شده است تا مهمترین جنبه های مورد نیاز شما برای آگاهی از شخصیت تان درج گردد. تنها نکته ای که کاربران عزیز باید توجه نمایند این است که به هنگام پاسخگویی به سوالات با دقت کامل و بر اساس  آن چیزی که هستند به سوالات پاسخ دهند و نه بر اساس آنچه که دوست دارند باشند. چنانچه به سوالات به درستی و با دقت کامل پاسخ دهید نتایج به ویژگی های شما بسیار نزدیک خواهد بود.

این تست علاوه بر شناخت و آگاهی فردی، موجب درک بیشتر تفاوت های میان فردی می شود همچنین می تواند راهنمای بسیار خوبی برای پیمودن مسیر موفقیت باشد. همانطور که ایزابل بریگز مایرز معتقد بود شناخت و پرورش تیپ شخصیتی مهم تر از بهره هوشی می باشد. این آزمون کاربردهای بسیاری دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

سیاست مداران
ENFJالهام بخش
ENFJ قهرمان
INFP آرمان گرا
INFJ مشاور
 تحلیل گران
ENTP معاشه گر
ENTJ فرمانده
INTP معمار
INTJ متفکر
کاشفان
ESFPسرگرم کننده
ESTP ماجراجو
ISFP هنرمند
ISTP چیره دست
نگهبانان
ESFJ پشتیبانان
ESTJ سرپرست
ISFJ حامی
ISTJ بازرس
پیش ثبت نام