مشاوره تحصیلی - میلاد کاظمی

موضوع

برای انتخاب رشته چه مراحلی رو طی کنم ؟

2 ساعت 

این گپ و گفت درباره موضوعات زیر صحبت شد :

1- رشته دانشگاهی را باید بر چه انسان انتخاب کنم ؟

2-دانشگاه مناست چه کسانی میباشد و آنا دانشگاه به مسیر شغلی ما کمک میکند؟

3- چه فیلدهای کاری رو باید انتخاب کنم؟

4- کارمندی یا کارافرینی با خود فرمایی ؟

5- چه کسانی میتوانند اپلای کنند و چرا ؟

6- ادامه تحصیل بدیم یا نه ؟ چه کسایی نیاز به ادامه تحصیل در مقاطع ارشد یا دکترا دارند ؟

نکته اول
برای پیدا کردن رشته دانشگاهی باید بر اساس معیارهایی و آن را انتخاب کردار نظر آقای کاظمی اول میبایست ما باید ببینیم چه استعدادی در درون خودمان داریم و چه توانایی هایی دروجود ما نهادینه شده است سیس باید ببینیم آیا به رشته تحصیلی مورد نظر علاقه داریم و آیا با استعدادهای ما مطابقت دارد ؟و در مرحله باید بررسی کنیم که آیا آن رشته ها با اهداف زندگی مان همخوانی دارد ؟اگر تمام مراحل را به درستی طی کنید کافیست بر خدا توکل کرده و مسیر خود را شروع کنید.

نکته دوم
اگر از فرمولی که بالا معرفی شد استفاده کنید و به جواب نرسیدید نباید مسیر دانشگاه را برای زندگی خود انتخاب کنیں.