تیم کارمان

مدرسین کارمان

مهندس محمد رضا طالبی

مدرس بازار سرمایه

مهندس علیرضا موسوی

مدرس دیجیتال مارکتینگ
تیم پشتیبانی

خانم پرنیان فاطمی

روانشناس

خانم مهندس فاطمه باباجانی

مدرس مهارت های نرم

خانم مهندس هانیه دارستانی

هماهنگ کننده
فهرست
30 درصد تخفیف برای ثبت نام در دوره های آموزشی کار آموزی طرح کارمان (فرصت و ظرفیت محدود)ثبت نام
+