تماس با ما
عارفه داوری
طرح کارمان

سلام خدمت مدیریت محترم هومان و سلام فراوان خدمت پرسنل محترم آن مجموعه،

طرح کارمان هومان از این نظر که علاوه بر اینکه کارآموزان آموزش آکادمیک می بینند در جریان کار هم قرار می گیرند؛ در پرورش متخصص فوق العاده است. یکی از ویژگی های خوب این طرح محدود نبودن به موقعیت مکانی کارآموز (در زمینه سئو البته ) است … . قرار گرفتن کار آموزان در کنار افرادی (پرسنل و دیگر کارآموزان هومان) با انگیزه، هدفمند و پرشور سبب هدفمند شدن و ایجاد اشتیاق آنها می شود.

از خداوند متعال موفقیت روز افزون مجموعه هومان را خواستارم

پیش ثبت نام