مدرس دیجیتال مارکتینگ

هدی صمدی

مهندس حسین حائری

مدیر کارمان

حسین حائری

مهندس محمدرضا طالبی

مدیر مالی

محمدرضا طالبی

استاد هادی غلامرضاییی

حسابدار

هادی غلامرضایی

فرم را پر کنید، در اسرع وقت
با شما تماس خواهیم گرفت

رسالت و چشم اندازه کارمان

کارمان در سال 1398 با هدف تاثیرگذاری در 2 مقوله آموزش و کارآموزی ایجاد شد .
به باور ما ، آموزش و کارآموزی میتوانند همانند 2 بال برای هر فردی ، زمینه سازی اوج گرفتن در زمینه شغلی و حرفه ای باشد . آموزش به تنهایی پاسخگو نیست از این جهت که یادگیری عمیق همراه با تمرین و اصطلاحا دست به آچار شدن محقق میشود .
کارآموزی به تنهایی هم پاسخگو نیست چرا که کارآموزی میبایست آموزش های اولیه خود را داشته باشد و سبب سردرگمی کارفرما و کارآموز نشود.
تیم کارمان بر این باور است آموزش دوگانه (دوال) راه زیادی تا همگانی شدن چه در فرهنگ جامعه و چه در اجتماعاتی چون دانشگاه ها و بازار کار دارد ، از این رو به دلیل وجود چنین شکافی ، سعی بر تلاش بر فرهنگ سازی و خدمت در این زمینه را داراست.