تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

درباره آزمون

تست نئو neo یکی از معتبر ترین تست های روانشناسی در دنیاست. محققانی که این تست را به وجود آورده اند سال ها صفات مختلف شخصیتی را انتخاب کرده اند و پرسشنامه های جامع را روی مردم اجرا کرده اند و بعد با روش های پیچیده آماری به این پنج عامل بزرگ شخصیت رسیده اند . ۵ عامل عبارتند از

1-روان نژندی ،

2-برون گرایی ،

3-اشتیاق به تجارب تازه،

4-توافق پذیری

5-  وظیفه شناسی.

۵ عاملی که تحقیقات بین فرهنگی ثابت کرده اند در بیشتر کشورهای دنیا هم مثل اروپا ۵ عامل بزرگ شخصیت است.

در مجموع تست 35 ویژگی را مورد سنجش قرار می دهد که عبارتند از:

 • روان رنجوری: در این بعد براساس 6 مورد زیر، به توانایی فرد در تحمل محرک‌ها و عوامل تنش‌زا پرداخته می شود:
  • اضطراب
  • خشم و عصبانیت
  • افسردگی
  • حساسیت به خود (شرم)
  • تکانشوری
  • آسیب پذیری در برابر استرس
 • برونگرایی/ درونگرایی: این بخش از تست به راحت بودن فرد در روابط می پردازد و شامل موارد زیر است:
 • صمیمیت
  • جمع گرایی
  • قاطعیت
  • جنب و جوش (تحرک)
  • هیجان جویی
  • هیجانات مثبت
 • توافق پذیری: این بعد از تست به احترام به دیگران دلالت دارد و شامل 6 مولفه است:
 • اعتماد
  • سادگی
  • همدردی
  • تبعیت
  • تواضع
  • نرمش با دیگران
 • وجدانی گرایی و مسئولیت پذیری: این بُعد به بررسی قابل‌اعتماد بودن فرد می پردازد و برای این منظور 6 مولفه زیر را مورد بررسی قرار می دهد:
  • شایستگی
  • نظم
  • وظیفه شناسی
  • تلاش برای موفقیت
  • نظم باطنی
  • انعطاف پذیری
 • باز بودن به تجارب جدید: در این بخش از تست علاقه و اشتیاق فرد به پدیده‌ها و تجربیات جدید مورد سنجش قرار می گیرد:
  • تخیل
  • زیبایی شناسی
  • احساسات
  • کنش ها
  • نظرات
  • ارزش ها

 

پیش ثبت نام